Archive

Archive for the ‘kongres’ Category

Children With Epilepsy – the Standards of Care and Novel Therapies

August 2nd, 2018

Friday, November 16, 2018
Hotel Union, Ljubljana, Slovenia

The 1st Slovene Symposium on Childhood Epilepsies, that will be held in Ljubljana on 16th of November 2018, will focus on the state of the art medicine related to childhood epilepsies, from basic science to clinical application.

The topics of the Symposium  will discuss management of the first seizure, the basic principles of AED therapy and personalised therapy approaches, as well as future therapies of epilepsy. We will also discuss management of refractory epilepsies, from surgical treatment to treatment with cannabidiol. Slovenia has a long tradition in treating children with epilepsy. We have closely collaborated with many epilepsy centers in Europe and United States.

The Symposium is intended for anyone taking care of childhood epilepsy patients, from those with years of experience to those in training.

More info:
epi.pedkl.si

Program PDF

epilepsija, kongres, Simpozij

CannaPaed Symposium 2019

August 2nd, 2018

Friday, January 25, 2019
Hotel Union, Ljubljana, Slovenia

The CannaPaed Symposium 2019 will be held in Ljubljana on 25th of January 2019. The Symposium is intended for anyone taking care of children with pharmacoresistant epilepsy as well as children with other medical conditions, such as dystonia, autism or cancer, that could benefit from treatment with medicines derived from cannabis.

The invited speakers will present you the basics of endocannabinoid system, the mode of action and the importance of different strains for different disease conditions in paediatrics. The symposium is designed for those taking care of children, from those in training to those with years of experience.

For more info:
canna.pedkl.si

Program PDF

CBD, kongres, Konoplja

6. slovenski pediatrični kongres

October 8th, 2014

Čatež, 9-11.10.2014

 

Program

 

Četrtek, 9.10.2014

 

08.00 – 20.00 Registracija udeležencev

 

08.00 – 20.00 Razstava

 

09.00 – 10.30 delavnica: ORL (vnetje srednjega ušesa)
Vzroki za nastanek akutnega vnetja srednjega ušesa in klinična slika vnetja
K. Jenko
Zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa
M. Pokorn
Obravnava otroka z vnetjem ušesa na primarni ravni
L. Besednjak Kocijančič

 

09.00 – 10.30 delavnica: EKG v pediatriji

 

10.30 – 11.00 odmor za kavo

 

11.00 – 11.30 OTVORITEV 6. SLOVENSKEGA PEDIATRIČNEGA KONGRESA
otvoritev kongresa
Margareta Seher Zupančič,
predsednica Združenja za pediatrijo SZD
pozdravni nagovori
kratek kulturni program
11.30 – 12.00 Sponzorirano predavanje
Kako zdrav mora biti otrok za cepljenje
V. Plevnik Vodušek
Pokrovitelj: AbbVie
12.00 – 12.45 Sponzorirano predavanje z delovnim kosilom
Redke bolezni, kako skrajšati pot do prave diagnoze
Pokrovitelj: Genzyme a sanofi company
Moderator: D. Neubauer
Slovenske izkušnje z vodenjem in zdravljenjem lizosomskih bolezni
M. Žerjav Tanšek
The diagnostic dilemmas, pitfalls and ethical questions in Pompe disease
Tracey Willis

 

12.45 – 13.00 odmor za osvežitev

 

13.00 – 15.30 PROGRAM OB 60. LETNICI OTROŠKE NEVROLOGIJE
Univerzitetni klinični center Ljubljana
13.00 – 13.30 In memoriam profesor Jože Jeras
I. Ravnik

 

13.30 – 15.30 PEDIATRIČNA NEVROFIZIOLOGIJA
Moderatorji: I. M. Ravnik, P. Gradišnik, A. Mlakar
13.30 – 13.45 Kontinuirani monitoring srčno-dihalnih funkcij
D. Neubauer
13.45 – 14.20 Elektromiografija in izvabljeni odzivi
M. Kržan
14.20 – 14.50 Videotelemetrija
N. Krajnc
14.50 – 15.15 Polisomnografija
B. Gnidovec – Stražišar
15.15 – 15.30 Pohodna elektroencefalografija
L. Kopač

 

15.30 – 16.00 odmor za kavo in osvežitev

 

16.00 – 17.30 CEREBRALNA PARALIZA
Moderatorji: B. Šušteršič, N. Zavrl, D. Neubauer
16.00 – 17.00 Vabljeno predavanje
Neuroimaging in CP – from Morphology to Clinical Practice
Javier de la Cruz
17.00 – 17.30 Novi slovenski register za cerebralno paralizo
M. Jekovec Vrhovšek
A. Radšel

 

17.30 – 17.45 Odmor

 

17.45 – 19.30 EPILEPSIJE
Moderatorji: M. Kržan, L. Kopač, M. Troha
17.45 – 18.30 Epileptične encefalopatije razvojnega obdobja
Z. Rener-Primec, B. Gnidovec-Stražišar
18.30 – 19.15 Avtoimuni encefalitisi in epilepsije
N. Krajnc, M. Perkovič-Benedik
19.15 – 19.30 Razprava

 

19.30 – 21.00 DOBRODOŠLICA – DRUŽABNO SREČANJE

 

Petek, 10.10.2014

 

07.30 – 20.00 Registracija udeležencev

 

08.00 – 20.00 Razstava

 

08.30 – 11.00 IZZIVI PSIHOPATOLOGIJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH (ZOMP)
Moderatorji: N. Potočnik Dajčman, H. Gregorič Kumperščak, M. Brecelj Anderluh
08.30 – 08.45 Napotnica za pedospihiatra – da ali ne
M.Troha, N. Potočnik Dajčman
08.45 – 09.10 Samopoškodbeno vedenje
H. Gregorič Kumperščak
09.10 – 09.35 Medvrstniško nasilje
M. Drobnič Radobuljac, M. Tomori
09.45 – 10.10 Razdiralno vedenje otrok in mladostnikov
M. Brecelj Anderluh
10.10 – 10.35 Odraščanje ob internetu
B.Belec
10.35 – 11.00 Ukrepi ob spolni zlorabi otoka ali mladostnika
M. Brecelj Kobe

 

11.00 – 11.30 Odmor za kavo

 

11.30 – 19.20 45 let dela prof. dr. Cirila Kržišnika in
50 let Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove
Pediatrične klinike
OTROK S KRONIČNO BOLEZNIJO NA POTI V NORMALNO ŽIVLJENJE

 

11.30 – 12.55 MOŽNOST OHRANJANJA PLODNOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV
Moderatorji: N. Bratanič, J. Jazbec, J. Drobež
11.30 – 12.15 Vabljeno predavanje
Ovarian Cryopreservation in Turner Syndrome
Outi Hovatta
12.15 – 12.35 Sindrom Klinefelter
M. Avbelj Stefanija
12.35 – 12.55 Onkologija
V. Rajić
13.00 – 13.15 Satelitski simpozij
Mikrobiota in probiotiki: izkušnje in prihodnost
D. Mičetić Turk
Moderatorka: H. Strašek
Pokrovitelj: Lek d.d., član skupine Sandoz
13.15 – 14.00 Sponzorirano predavanje z delovnim kosilom
Tuberozna skleroza
M. Perkovič Benedik
A. Me
Pokrovitelj: Novartis Pharma Services

 

14.00 – 15.30 KAKO REDKE SO REDKE BOLEZNI
Moderatorji: C. Kržišnik, D. Neubauer, L. Besednjak Kocijančič
14.00 – 14.20 Nujnost razširitve presejalnih testov novorojencev v Sloveniji
M. Žerjav Tanšek
14.20 – 14.40 Klinični spekter Avtoimunega poliglandularnega sindroma tip 1
N. Bratanič
14.40 – 15.00 Rasopatije
Sara Bertok
15.00 – 15.20 Genetsko ozadnje sopojavljanja sladkorne bolezni in celiakije
D. Šmigoc Schweiger
15.20 – 15.30 Razprava

 

 15.30 – 16.00 Odmor za kavo in osvežitev

 

16.00 – 17.20 SLEDENJE KAKOVOSTI ZDRAVLJENJA SLADKORNE BOLEZNI
Moderatorji: D. Paro, T. Battelino, I. Dovnik
16.00 – 16.30 Vabljeno predavanje
The European SWEET Project
Thomas Danne
16.30 – 16.50 Sladkorna bolezen – iz bolnišnice domov in v šole
N. Bratina
16.50 – 17.10 Čustvene obremenitve staršev otrok s sladkorno boleznijo
T. Pate, S.Klemenčič
17.10 – 17.20 Odmor

 

17.30 – 18.20 GENSKO URAVNAVANJE RASTI
Moderatorji: M. Žerjav Tanšek, N. Bratina, M. Bigec
17.20 – 18.00 Vabljeno predavanje
Laron Syndrome Patients are Protected from Cancer
Zvi Laron
18.00 – 18.20 Nepojasnjena nizka rast
P. Kotnik

 

18.20 – 18.50 45 let dela prof.dr. Cirila Kržišnika
T. Battelino
18.50 – 19.20 Memorialno predavanje
prof.dr. Ciril Kržišnik
20.30 – 23.30 Slavnostna večerja

 

Sobota, 11.10.2014

 

08.00 – 13.00 Registracija udeležencev

 

08.00 – 13.00 Razstava

 

09.00 – 11.00 Proste teme: NOVOSTI V PEDIATRIJI I
Moderatorji: T. Avčin, J. Jazbec, J. Ahčan
09.00 – 09.30 Vabljeno predavanje
Advances in Management of Children with Primary Immunodeficiency Diseases
Andrew Cant
09.30 – 09.50 Kaj mora pediater vedeti o presaditvi krvotvornih matičnih celic pri otrocih
J. Jazbec
09.50 – 10.10 Vročina kot simptom avtoinflamatornih bolezni
N. Toplak
10.10 – 10.30 Okužbe pri imunokompromitiranih bolnikih
M. Pokorn
10.30 – 11.00 Izbrane ustne predstavitve
10.30 – 10.40 Slovenski register bolnikov s primarno imunsko pomanjkljivostjo
Š. Blazina
10.40 – 10.50 Klinične in genetske značilnosti bolnikov s kronično granulomatozno boleznijo v državah centralne in vzhodne Evrope
G. Markelj
10.50 – 11.00 Običajni laboratorijski kazalci vnetja kot napovedniki bakterijske okužbe po operacijah na odprtem srcu
M. Selič Serdinšek

 

11.00 – 12.00 POSTER SESSION – PREDSTAVITVE POSTERJEV
Moderatorja: M. Pavčnik Arnol, M. Homšak

 

11.00 – 12.00 Odmor za kavo

 

12.00 – 13.30 Proste teme: NOVOSTI V PEDIATRIJI II
Moderatorji: J. Dolinšek, I. Vidmar, H. Mole
12.00 – 12.20 Kronične vnetne črevesne bolezni – preteklost, sedanjost, prihodnost
R. Orel, D. Urlep
12.20 – 12.40 Arterijska hipertenzija in preventiva srčnožilne ogroženosti pri otrocih
N. Marčun Varda
12.40 – 13.00 Vodenje otroka po operaciji prirojene diafragmalne kile
M. Pavčnik Arnol
13.00 – 13.30 Izbrane ustne predstavitve
13.00 – 13.10 Mineralna kostna gostota sovpada z nivojem T-TG med pediatričnimi bolniki s celiakijo
N. Kozar
13.10 – 13.20 Genetski dejavniki neučinkovitosti zdravljenja juvenilnega idiopatskega artritisa z metotreksatom
M. Zajc Avramovič
13.20 – 13.30 Spremembe preventivnih ukrepov pri novorojencu v porodni sobi
P. Najdenov

 

13.30 – 14.00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK KONGRESA

dogodki, kongres