Ustanova pomaga otrokom z nevrološkimi težavami in zdravstvenemu osebju, ki jih oskrbuje. Z vašo pomočjo bomo lahko pomagali pri nakupu naprav in drugih pripomočkov za delo z otroki z nevrološkimi težavami.

 

Za vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo.

 

IBAN: SI5602014-0017303503
SWIFT (BIC): LJBASI2X
Nova Ljubljanska Banka, Poljanska, Ljubljana

(davčna številka: 87359561)

prof. dr. David Neubauer, dr. med., višji svetnik
Predsednik Ustanove za otroško nevrologijo