Upravni odbor ustanove

prof. dr. David Neubauer, dr. med.
predsednik Ustanove za otroško nevrologijo in član uprave Ustanove združenja slovenskih ustanov
1000 Ljubljana

 

Člani in članice od leta 2006 dalje (po abecednem vrstnem redu):

Marjana Kobe, Srečko Krevs, Tadeja Križnar, Petra Lešnik- Musek, Damjan Osredkar, Mirjana Perkovič-Benedik, Metka Piskar, Milena Rogelj, Mojca Sajovic, Valerija Uršič.

 

Pridružite se nam: verjamemo, da bi vaše znanje in izkušnje ter stiki, ki jih gojite pri svojem poklicnem, strokovnem in zasebnem življenju, oplemenitili ter okrepili naša prizadevanja in pospešili udejanjanje ciljev, ki si jih je Ustanova zastavila v prid stroke in otrok, ki jim služi.